Studiebesök hos ATAB-Trappan i Agunnaryd

Studiebesök hos ATAB-Trappan i Agunnaryd

20 studenter från kursen ”Grundkurs i virkeslära” vid Institutionen för skog och trä på Linnéuniversitetet besökte tillsammans med prefekten för densamma, Åsa Rydell Blom, ATAB-Trappan i Agunnaryd i veckan.

Studiebesök på ATAB-trappan

Kursen "Grundkurs i virkeslära" ger studenterna grundläggande kunskaper om materialet trä, dess egenskaper och användningsområden, vilket ATAB-Trappan är ett mycket gott exempel på. Samma dag besökte man även VIDA:s sågverk i Alvesta, för att se processen som sker några steg innan träet levereras in till t ex ATAB-Trappan.

– Vd Lennart Jonsson och produktionschef Patrick Arvidsen tog emot oss och presenterade företaget, materialet och produktionen, säger Malin Erikson koordinator vid Linnaeus Technical Center (LTC). Studenterna fick insikt i vad man som användare av trä värdesätter hos materialet, hur man bearbetar det och vilka möjligheter till slutprodukter de kan åstadkomma. Prefekt Åsa Rydell Blomhöll även en kort föreläsning om träets egenskaper och beständighet och hade med sig många prover som exempel på detta.

– LTC arbetar för att på lång sikt öka möjligheterna till kompetensförsörjning i regionen och i det arbetet är studiebesök viktiga, säger Malin Erikson. Vi kan visa goda exempel på företagande och tillverkning för att besökarna ska få ökat intresse och vetskap om näringslivet och möjligheterna. Företaget lär sig ofta något av besöken genom de diskussioner som hålls med studenter och forskare med flera.

Studiebesök på ATAB-trappan, virkeslära, studenter

ATAB-Trappan är en av Sveriges ledande tillverkare av trappor för inomhusbruk, har 26 anställda och finns i Småländska Agunnaryd, på samma plats som man startade tillverkningen för nästan 100 år sedan.

– Trapporna tillverkas till största delen i trä och man jobbar med många olika träslag, men även med andra material som t ex glas och stål, säger Malin. Man har en mycket stabil och flexibel produktion med flera CNC-maskiner och robotar som tillsammans med yrkesskicklig personal tillverkar kundunika och säkra trappor av hög kvalitet.

Studiebesök på ATAB-trappan
Studiebesök på ATAB-trappan
Virke på ATAB-trappan