Testa anatomiprogrammet Primal Pictures

Fram till 15/10 har biblioteket en testperiod på anatomiprogrammet Primal Pictures.

Programmet, som är utvecklat från en inskanning av mänskligt material, innehåller mer än 6 000 strukturer i kroppen, interaktiva funktioner och en stor mängd animationer och videomaterial.

Produkten är utvecklad för att läkare och sjuksköterskor lätt ska kunna visa kroppens anatomi och är anpassad för att lätt kunna användas till medicinska presentationer.

Till Primal Pictures.
Läs mer om Primal Pictures.