Torbjörn Ekevid

Torbjörn forskar om nya beräkningsmetoder för stål i byggnader

Torbjörn Ekevid har lång erfarenhet av utveckling och dimensionering av tunga fordon. Det är kunskaper han tar med sig in i sin nya roll som professor i byggteknik med inriktning mot stålkonstruktion, där han ska fokusera på modernt stålbyggande.

– På ett sätt kan man säga att jag byter bransch. De senaste tio åren har jag arbetat med utveckling och dimensionering av tunga arbetsfordon; nu kommer min forskning att fokusera på modernt byggande i stål. Samtidigt finns det många beröringspunkter och jag tänker mig kunna överföra kunskap och erfarenheter från fordonsområdet till konstruktion av byggnader. Eftersom jag är väg- och vattenbyggare i grunden är byggbranschen heller inte helt främmande.

Det säger Torbjörn Ekevid, ny professor i byggteknik med inriktning mot stålkonstruktion vid Linnéuniversitetet. Den senaste tiden har han mest forskat på att simulera laster som verkar på fordon, närmare bestämt dumprar och hjullastare, men tidigare har han också jobbat direkt med dimensionering av livslängd och andra viktiga egenskaper. Och just beräkningar och simuleringar är av stor vikt i modernt byggande.

– Byggindustrin kan anses vara förhållandevis konservativ när det gäller att ta till sig nya beräkningsmetoder. Inom fordonsindustrin har man generellt kommit längre och därför finns det potential att förbättra och utveckla beräkningsmetoder inom byggområdet, menar Torbjörn Ekevid.

Förutom forskningen ser Torbjörn även fram emot att kunna bidra till att utveckla utbildningarna vid Linnéuniversitetet.

– Här finns också en uttalad ambition att starta civilingenjörsutbildningar inom några utvalda områden. Att vara delaktig i den processen och kunna påverka framtida utbildningar ska bli spännande.