Tomas Nilsson

Unik konferens belyser marknadsföring ur ett retorikperspektiv

Att använda retorikens synsätt och begrepp för att studera samhällsfenomen är inget nytt. Inom företagsekonomi är det framförallt management och ledarskap som blivit föremål för retoriska analyser. Däremot saknas motsvarande analyser av marknadsföring. Detta är något forskaren Tomas Nilsson vill ändra på. Tillsammans med Chris Miles på Bournemouth University har han tagit initiativet till den första konferensen på temat ”marketing (as) rhetoric)”.

– I min egen forskning fokuserar jag på marknadsföring och försäljning, berättar Tomas Nilsson, som är universitetslektor i marknadsföring men som även har lång erfarenhet som företagsledare och konsult. Jag studerar hur marknadsförare, säljare och konsulter argumenterar för att "göra affärer".

Tomas Nilssons avhandling från 2015 undersökte hur marknadsförare arbetar i praktiken:
– Jag utforskade detta genom en etnografiskt orienterad studie. Jag "skuggade" marknadsförare i deras vardag, pratade med dem, medverkade på möten och följde dem på kundbesök. En av slutsatserna var att de argumenterar för affärer hela tiden och överallt. I deras värld är det t ex omöjligt att se skillnad på ett formellt och informellt möte. Detta hade varit svårt att upptäcka utan att använda ett retoriskt perspektiv.

Den 14 juni i år anordnar Tomas Nilsson tillsammans med Chris Miles från Bournemouth University i England en konferens på Bournemouth University på temat marknadsföring och retorik, 1st International Conference on Marketing (as) Rhetoric.

– Konferensen är unik i sitt slag. Det är den första marknadsföringskonferensen som har retorik som angreppsvinkel, förklarar Tomas Nilsson. Och går konferensen bra blir den återkommande och då kommer nästa konferens att hållas vid Linnéuniversitetet.

Parallellt med konferensen kommer även en special issue av tidskriften Journal of Marketing Management att ges ut. Gästredaktörer är Tomas Nilsson och Chris Miles, och utgåvan beräknas ges ut någon gång under 2018.

Här kan du läsa mer om konferensen 1st International Conference on Marketing (as) Rhetoric
https://www.eventbrite.co.uk/e/1st-international-conference-on-marketing-as-rhetoric-tickets-31152746704

Här kan du läsa mer om call for papers till special issue av tidskriften Journal of Marketing Management
http://explore.tandfonline.com/cfp/bes/rjmm-marketing-as-rhetoric

Kontaktpersoner
Tomas Nilsson, tomas.nilsson@lnu.se, 0708-57 27 87
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05