trä, betong och stål i hus M

Satsning i Växjö ska skapa ett unikt masterprogram i byggteknik

En tvåårig masterutbildning som ger studenterna kunskap inom konstruktionsteknik och samtidigt belyser livscykelaspekter. Det är målet för ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet som fått 2,4 miljoner i bidrag från KK-stiftelsen och även ska resultera i en breddning och förstärkning av forskningen i byggteknik.

Inom byggbranschen har fokus blivit allt större på miljö, hållbar utveckling och livscykler för de material man använder. På Linnéuniversitetet pågår sedan många år tillbaka forskning inom detta område och nu är planen att skapa ett helt nytt, tvåårigt masterprogram med fokus på konstruktionsteknik ihop med dessa frågor. Programmet har arbetsnamnet Sustainable Structural Engineering och målet är att utbilda kvalificerade ingenjörer inom byggteknik med djupa kunskaper om de vanligaste konstruktionsmaterialen trä, stål och betong. Samtidigt ska studenterna få insyn i hur material- och systemlösningar påverkar produktion, ekonomi, miljö och klimat.

– Denna kunskap är något som branschen i regionen efterfrågar, men även i landet i stort är det unikt med en utbildning som ger studenter kunskap inom både konstruktionsteknik och livscykelaspekter. Om den kompetensen efterfrågas i branschen tror vi även att studenter kommer att attraheras och söka till programmet, säger Åsa Bolmsvik som är lektor i byggteknik och projektledare.

Att planerna bedöms som intressanta och viktiga bekräftas av att projektet för att ta fram det nya programmet har fått 2,4 miljoner kr i bidrag från KK-stiftelsen, inom ramen för dess program Avans 16. Utbildningen bygger även på en kraftig kompetensförstärkning och -breddning inom forskargruppen på institutionen för byggteknik och kommer att innebära nyanställningar inom bland annat stål- och betongbyggnad, konstruktionsteknik, installationsteknik och byggnadsproduktion.

– Vi har länge planerat för att utveckla ett tvåårigt masterprogram, för att närma oss att kunna utbilda civilingenjörer på sikt. Genom denna satsning får vi möjlighet att avsätta tid och resurser till att utveckla bra kurser och bra laborationer i samverkan med näringslivet, säger Åsa Bolmsvik.

Projektet kommer att starta 1 april 2017 och målet är att masterutbildningen ska vara igång hösten 2019. Programmet ska ges på engelska, vilket även skapar möjligheter för ingenjörerna på den internationella arbetsmarknaden.

Mer information

  • Åsa Bolmsvik, lektor vid institutionen för byggteknik och projektledare, Linnéuniversitetet, 0470-70 80 32, asa.bolmsvik@lnu.se
  • Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05
  • Projektets webbplats