paradiset

Universitetsbibliotekets ”nya” lokaler invigda

Universitetsbiblioteket i Växjö har gjort om och fräschat upp sina lokaler. Numera finns det 840 studieplatser i huset, och av dem är 80 nytillkomna. Det finns även 50 grupprum och 17 så kallade ”rum i rummet” eller ”soffgrupparbetsplatser”.

– Vi har gjort om biblioteket eftersom både studenternas och de anställdas behov och arbetssätt har förändrats rejält under de dryga tio år lokalerna har funnits, berättade överbibliotekarie Catta Torhell. Digitaliseringen har varit en viktig orsak till ombyggnaden. Numera är till exempel huvuddelen av bibliotekets samlingar digitala.

Målet med ombyggnaden har också varit att skapa funktionella miljöer. Biblioteket är nu indelat i tre olika aktivitetszoner beroende på vilken typ av studier studenterna vill ägna sig åt. Allt från helt tysta zoner till platser för mer ljudligt samarbete. Och det finns också utrymme för pauser i pluggandet.

– Studenterna har varit involverade i processen, sa Catta Torhell. De önskade sig olika typer av arbetsplatser och platser för spontana möten, så man kan välja var man vill sitta utifrån de behov man har just nu.

– Universitetsbiblioteket är en samlingsplats för alla studenter, förklarade Linnéstudenternas ordförande Elin Axén. Miljöerna är jättefina och ni har lyssnat på studenterna, det är bra!

ub invigs
Åsa Haremst från White Arkitekter berättar om ombyggnaden av universitetsbiblioteket.