Responsive header image

Uppstart inför vårens kvalitetsutvärderingar

”Ni har ordning och reda men utmaningen är att skriva så att det framgår”. Så sammanfattade professor Mikael Alexandersson de utmaningar som nämnden för lärarutbildning står inför i kommande års arbete med kvalitetsutvärderingar.

Hur vi visar exempel, som hur studenterna uppnår målen, är avgörande för om en utbildning kommer att godkännas eller inte av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det menar professor Mikael Alexandersson som föreläste vid onsdagens upptakt till den kommande kvalitetsgranskningen av förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen. Mikael Alexandersson är professor vid Göteborgs universitet och har på Linnéuniversitetets uppdrag gjort en stickprovsgranskning utifrån några av utvärderingens aspekter och kriterier.
"Ni har systematisk dokumentation och ett systemiskt tänk. Det ni behöver se över är aspekten personal, enhetligheten mellan likvärdiga utbildningar och hur ni visar med konkreta exempel på att och hur ni når målen", sammanfattar Mikael Alexandersson sina iakttagelser i stickprovsundersökningen.

Under våren 2018 påbörjar universitetskanslersämbetet (UKÄ) sina granskningar av lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet. Granskningen av förskollärar- och grundlärarutbildningen inleds med ett upptaktsmöte i mitten av mars. UKÄs granskningar genomförs nationellt för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.

För mer information
Om du har frågor eller synpunkter om detta är du välkommen att kontakta kvalitetssamordnare Annika Rosengren telefon 0480-44 63 70 eller e-post annika.rosengren@lnu.se. Du kan även läsa mer på Medarbetare.