Schackbräde

Utrikes födda på arbetsmarknaden – hur ser situationen ut och vad säger forskningen?

Mats Hammarstedt medverkade den 18 januari på konferensen Migrationen och Socialförsäkringen i Umeå. Konferensen arrangeras varje år av Forte och Försäkringskassan. Hammarstedt presenterade uppsatsen "Utrikes födda på arbetsmarknaden – hur ser situationen ut och vad säger forskningen?"