Responsive header image

"Jag har nu mer medvetet försökt jobba med detta"

Drygt 50 ledare är nu engagerade i pågående eller startklara ledarutvecklingsgrupper (LUG) över hela Småland.
De två första grupperna avslutades nyligen. Vi har ännu ingen sammanställd utvärdering men vi får bra signaler från deltagarna. Här är några röster från det två första grupperna:


"Det har givit mig idéer men också rest frågor jag måste arbeta vidare med."
Marcus Brunskog Styrelseordförande Brunskogsgruppen och projektledare för Mot nya höjder.

"Det här är ju lite mer balsam för själen för min del. Att få input från så olika håll är väldigt givande."
Johan Arvung, Platschef InfoCare Växjö

"Det är viktigt att det får vara lite ostrukturerat".
Christina Gutiérrez Malmbom, utvecklingschef Tingsryds kommun.

"Den övning vi gjorde på en tidigare träff där vi i tre steg diskuterade hur man lyckas göra något bra som ledare, den gjorde jag med min ledningsgrupp och det blev väldigt lyckat. Vi fick fram flera saker som vi gör riktigt bra."
Roland Eiman, kommunchef Älmhults kommun.

"Något som har fastnat hos mig är det här om att ´tända eldar´. Jag har nu mer medvetet försökt jobba med detta. Det var faktiskt därför jag var tvungen att lämna lite tidigare sist, för att ha ett möte där jag skulle följa upp en eld jag hade tänt."
Adam Airosto, vd Emballator Växjöplast AB

LUG har gjort att jag har funderat mycket på det innovativa ledarskapet på det här ´filosofiska planet´. När är innovativt ledarskap möjligt?"
Maria Daniels, rektor Katedralskolan i Växjö.

 

Intresserad? Läs mer om ledarutvecklingsgrupperna här.