"Verkligen otroligt givande!"

- Verkligen otroligt givande!
Så låter ett av många omdömen efter Juniorledarskapsakademins första kurs i presentationsteknik.

Den som är student på Linnéuniversitetet kan få specialträning i ledarskap via Juniorledarskapsakademin (JLA). 
Aktiviteterna i JLA är många och olika: Allt från korta kurser vid sidan om de ordinarie programmen, till inspirerande möten med verksamma ledare och chefer.

En önskad aktivitet har varit presentationsteknik: Hur du förbereder en presentation, hur du planerar disposition och retorik för att nå dina syten och mål, hur du påverkar dina åhörare med din röst och ditt kroppsspråk
och hur du disponerar rummet och får publiken engagerad.
De två första kurserna, en i Kalmar och en i Växjö, är nu avslutad och omdömena från studenterna är mycket goda.

Här är några kommentarer från utvärderingen:

"Mycket givande. Gav mig trygghet i mig själv och tips till framtida presentationer."

"Detta tyckte jag var utmärkande. Samtidigt som vi lär oss presentationsteknik så lär vi oss också olika sätta att enkelt främja sociala sammanhang."

"Jag har lärt mig mycket. Vissa saker känns självklara, men man tänker ej på det så nu fick man allt ur ett nytt perspektiv."

Kursen kommer att vara ett återkommande inslag i JLA.