cisa

Välkommen till en konferens om samverkan och säkerhet vid trauma och krissituationer i samhället

För andra året ordnar Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) en konferens om samverkan och säkerhet vid trauma och krissituationer i samhället. Konferensen hålls vid Linnéuniversitetet i Växjö på tisdag den 24 oktober.

Konferensen är gratis och det är drop in. Arrangörerna räknar med att det blir 100-200 deltagare och att de framförallt kommer från verksamheten (avdelningar som bedriver akutsjukvård på lasarett, ambulans, polis, räddningstjänst), men även lärare och forskare från andra lärosäten samt studenter och allmänhet har visat intresse.

CISA arbetar för att skapa en gemensam plattform för en effektiv samverkan mellan olika aktörer där man följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, från skadeplats/hemmet via ambulans till vårdcentral/akutmottagning och vidare in på sjukhusets operations- och intensivvårdsenheter.

Ur programmet

  • Ola Fredriksson, polisinspektör vid insatsstyrka syd, chef för operationscentrum inför och under påvebesöket, arbetade även i det aktörsgemensamma operationscentrumet vid skogsbranden i Västmanland.
  • Hur hanterar räddningstjänsten terrorattacker; Reflektioner kring 7 april med Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms Brandförsvar
  • The Hazardous Area Response Team (HART); A UK Ambulance perspective on managing Patient Care in Hostile Environments med Mike Shanahan, Head of Special Operations, Yorkshire Ambulance Service NHS Trust, Storbritannien.
  • Jonathan Pontén, akutläkare vid Skånes Universitetssjukhus, om att arbeta på en akutmottagning i Kapstaden med framförallt skott och knivskador.

Tid och plats:
Tisdagen den 24 oktober kl 9-17 i Ikea-salen, hus N, Växjö

Mer information

Hela programmet för konferensen finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/interprofessionell-samverkan-och-sakerhet-vid-trauma-och-krissituationer-i-samhallet/

Läs mer om CISA här: https://lnu.se/cisa

Kontakt

Carina Elmqvist, docent, telefon 0470-70 83 65

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05