Akademisk högtid

Välkommen till Linnéuniversitetets Akademiska högtid 2017

Fredagen den 19 maj är det dags för årets Akademiska högtid där Linnéuniversitetet hyllar årets nya doktorer, hedersdoktorer och professorer.

Om ceremonin

Tid: fredagen den 19 maj, kl. 16.00 (platser intagna kl. 15.30)
Plats: Kristina Nilsson-salen, Växjö Konserthus. Platser reserveras för presskåren.
Fototillfälle: kl. 15.00 i entrén i Växjö Konserthus. Det går naturligtvis också bra att fotografera under ceremonin.

Ur programmet:

Installation av professorer

I år installeras tio nya professorer vid Linnéuniversitetet.

Promotion av doktorer och hedersdoktorer

Tjugo doktorander promoveras för att markera deras nya akademiska titel som antingen filosofie, ekonomie, teknologie eller skoglig doktor.

Till hedersdoktorer promoveras Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län samt Björn Olsen, professor och överläkare vid Uppsala universitet.

Utdelning av hedersutmärkelser

Vid högtiden delas också ett antal hedersutmärkelser och medaljer ut.

Mer information

Programmet för Akademisk högtid finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/akademisk-hogtid/

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05