studenter

Välutvecklat arbete med hållbar utveckling i utbildningen vid Linnéuniversitetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling i grundutbildningen. Linnéuniversitetet tillhör den fjärdedel av lärosäten som når upp till de kriterier som satts upp.

Totalt 47 lärosäten omfattades av utvärderingen. Av dessa var det 12 som fick godkänt, varav Linnéuniversitetet är ett av dem. Linnéuniversitetet bedöms ha en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling i grundutbildning.

– Linnéuniversitetet är på rätt väg med det översiktliga arbetet för att fler studenter ska möta olika perspektiv på hållbar utveckling, hela vägen från grundutbildning till forskarutbildning. Hållbar utveckling bidrar till kvalitet och förbereder våra studenter för de samhällsutmaningar vi står inför, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.

UKÄ:s utvärdering grundar sig på högskolelagen som säger att lärosätena ska arbeta med att främja en hållbar utveckling. Nuvarande och framtida studenter ska försäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

Kontakt

Catherine Legrand, prorektor, telefon 070-438 06 18
Björn Idlinge, koordinator för hållbar utveckling, telefon 0470-70 84 25
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05