Studenter som jobbar med programering

Var med och skapa en närmare kontakt till nästa generations utvecklare

Under hösten 2016 var det många företag som i olika sammanhang lyft avsaknaden av studenter med programmeringskompetens på Linnéuniversitetet. Många arbetsgivare refererar till systemvetare programmet där programmering inte är kärna. Att det inte finns studenter som läser programmering, stämmer inte med verkligheten. Det finns ett flertal andra utbildningar med relativt tung programmering där studenterna borde vara av stort intresse för regionala arbetsgivare.

Arbetsgivarnas upplevelse visar att det finns ett stort behov av att skapa fler kontaktytor mellan studenter som läser programmering och kan gå in i utvecklarroller efter avslutade studier. I dagsläget så saknas dessa kontaktytor på utbildningarna för dessa studenter i Växjö nästan helt. Andra IT-relaterade utbildningar har praktik eller projektkurser som öppnar upp möjligheterna för att mötas, men på utbildningarna med mycket programmering saknas dessa inslag bortsett från någon enstaka kurs och exjobbet.

Utbildningsansvariga för de aktuella programmen på Linnéuniversitetet har hörsammat behovet och vill informera om vilka studenter som finns och vad de läser. De vill också bjuda in till en diskussion med arbetsgivare för att se hur man kan skapa fler kontaktytor som passar både arbetsgivare och studenter och som ligger väl i linje med utbildningen.

Känner du att du vill vara med i utvecklingsarbetet så bjuds du in till ett inledande möte den
När? Tisdagen den 14 mars klockan 13.00-15.00
Var? Linneuniversitetet lokal i Växjö: B2018
Anmälan görs senast söndag 12/3 via den här https://goo.gl/forms/VUdScKYb4aIbBqyD2

För mer information eller frågor kontakta Diana Unander Nordle på diana.unandernordle@lnu.se