Nollning

Varannan vatten för Linnéuniversitetets studenter

Den här veckan startar introduktionen för de nya programstudenterna vid Linnéuniversitetet. I Växjö är det cirka 2800 nya programstudenter som välkomnas och motsvarande i Kalmar är cirka 1900. Under veckan kommer Linnéuniversitetets ANDT-grupp finnas på plats och dela ut vattenflaskor.

Linnéuniversitetet har en upparbetad samverkan med olika aktörer kring det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak för studenter. De olika aktörerna är Studenthälsan, Linnéstudenterna, studentpubarna, polisen, Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg, Växjö och Kalmar kommuner, Café Tufvan, Olympen träningscenter samt Region Kronoberg och i stort sett samtliga finns på plats för att dela ut vatten. Detta i samarbete med Kalmar Vatten, Kalmar kommun och VA-avdelningen, Växjö kommun.

I Kalmar anordnas en aktivitetsdag i samarbete med Smålandsidrotten där vi finns på plats imorgon tisdag den 22/8 kl. 12:00-16:00 på Sveaplan. I Växjö hittar man oss utanför Café Tufvan samt på el-cyklar på campusängarna idag den 21/8 och på onsdag den 23/8 kl. 13:00-16:00.

Syftet med insatsen är att förse studenterna med vatten som en del i det alkoholförebyggande arbetet. Konceptet Varannan vatten har sitt ursprung på Region Gotland och har sedan spridits vidare runt om i landet.

Kontaktpersoner

Martina Boson, folkhälsoutvecklare Studenthälsan, Linnéuniversitetet, martina.boson@lnu.se, 0470-70 81 91, 0725-70 36 32
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05