Syvia Haus, doktorand i bioenergi, och Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme

Växjö Energis bioenergistipendium till doktorand vid Linnéuniversitetet

Sylvia Haus, doktorand i bioenergi, får stipendiet för sina studier om hur man optimerar användningen av biomassa från skogen för energi- och materialändamål.

Årets mottagare av Växjö Energis bioenergistipendium är Sylvia Haus, doktorand i bioenergi vid Linnéuniversitetet.

– Jag är väldigt glad över priset och det är en stor ära för mig. Jag tycker det är motiverande att det finns ett stort intresse för detta forskningsämne, hur vi ur ett klimatperspektiv bäst använder råvara som produceras i skogen, säger Sylvia Haus.

Sylvia Haus forskning fokuserar på ett livscykelperspektiv och optimering av användningen av biomassa från skogen för energi- och materialändamål. För att göra dessa beräkningar har hon utvecklat olika matematiska beräkningsmodeller. Målet är att minska energianvändningen och nettoutsläppen av växthusgaser.

– Resultatet av min avhandling ligger i linje med andra och visar att skogen gör en stor klimatnytta, som kan bli ännu större om man använder sig mer av det som redan finns i skogen och om man använder det på ett smart sätt. Detta är viktiga pusselbitar för att omvandla Sverige till ett uthålligt samhälle som är baserat på förnybara biobaserade råvaror.

Växjö Energis bioenergistipendium inrättades 1999. Dess syfte är att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier, inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

Läs Växjö Energis pressmeddelande.

Bilden: Syvia Haus, doktorand i bioenergi, och Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme. Foto: Växjö Energi AB.