Dator

Vem vinner Nobelpriset i ekonomi?

I mitten av oktober är det åter dags att tillkännage årets Nobelpristagare i ekonomi – eller rättare sagt mottagaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hubert Fromlet, affilierad professor vid Linnéuniversitetet, brukar analysera och förutspå pristagaren.

– Vadslagningsbyråernas odds ger sällan rätt vägledning, menar Hubert Fromlet. Mina egna analyser har också visat att inte ens antalet artiklar i de främsta ekonomiska tidskrifterna behöver ge rätt fingervisning. Dels ligger även tidigare Nobelpristagare ganska långt nere på den typen av rankning. Dels förekommer en hel del rena statistiker/ekonometriker bland de främst placerade artikelskribenterna som nog aldrig kommer att få priset. Likväl existerar också belöningsvärda matematiska insatser.

– Mycket talar för att en banbrytande forskningsinsats för cirka 20–30 år sedan kommer att prisbelönas även denna gång, anser Hubert Fromlet. Nobelpriskommittén vill alltid undvika en belöning av relativt unga forskningsresultat, hur intressanta de än må vara. Man vill inte någon gång i framtiden tvingas erkänna att idag trovärdiga resultat inte håller i det långa loppet. Relativt ung – om än framgångsrik – forskning har därför mer begränsade chanser att ta sig fram redan nu. Det är också den främsta anledningen till att kvinnliga kandidater alltjämt är ganska fåtaliga.

Du hittar hela Hubert Fromlets analys nedan.