Per Servais

Vill bidra till att stärka företags konkurrenskraft

Per Servais är ny professor i företagsekonomi med inriktning mot International Business. Hans forskningsområde handlar främst om företags internationalisering.

– Jag kommer närmast från Syddansk Universitet. Det är ett universitet med sex campus, så att komma till Linnéuniversitetet med bara två campus kändes okomplicerat, berättar Per Servais. Linnéuniversitetet har mycket gott rykte internationellt inom mitt forskningsområde. Det är en bra forskarmiljö jag kommit till.

Per Servais forskar bland annat om hur nystartade företag tar sig utomlands och hur de klarar sig internationellt, främst på så kallade emerging markets. Det vill säga marknader som är på uppgång, som till exempel Kina, Brasilien och Vietnam. Han undersöker hur framgångsrika företagen är, och varför de blivit framgångsrika. Många företag är nu helt digitala och det är en vidareutveckling på det traditionella export-import-beteendet:

– Jag arbetar till exempel med ett projekt som via olika mätningar undersöker företags internationalisering utifrån flera variabler, förklarar han. Det är ett projekt som redan är påbörjat och som jag kommer att fortsätta med här på Linnéuniversitetet.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?
– Jag hoppas att kunna vara med och bidra till att forskningen inom International Business skärps ytterligare. Vår forskning kan förhoppningsvis hjälpa till att stärka företagens konkurrensförmåga. Jag kommer också att vara involverad i utbildningen – genom att utbilda bra studenter kan vi också bidra till att höja konkurrenskraften hos företagen.

Per Servais om Born Globals – små framgångsrika företag som är internationella från starten.