en besökare testar VR-verktyget

Virtual Reality-projekt presenterades vid VR_Sci Fest 2017

Nico Reski, doktorand i medieteknik och medlem av forskargruppen VRxAR Labs vid Linnéuniversitetet, presentarde pågående forskningsinsatser för att undersöka öppen data i en Virtual Reality-miljö vid VR_Sci Fest 2017, den första internationella VR-festivalen med vetenskapligt fokus.

Virtuell verklighet (Virtual Reality; VR), en teknik som förflyttar användaren in i helt digitala miljöer, är ett hett ämne inom IT- och teknikområdena. Men även om det är intressant för underhållningsändamål, kan det också användas som ett applikationsverktyg för vetenskapliga scenarier.

Helgen 12-14 maj 2017 deltog Nico Reski, doktorand i medieteknik vid Linnéuniversitetet, i VR_Sci Fest i Stockholm för att presentera pågående forskningsinsatser från forskargruppen VRxAR Labs rörande att undersöka öppen data (Open Data) i en VR-miljö. Festivalen, som arrangerades för första gången, var helt tillägnad VR och vetenskap och organiserades av KTH. Under helgen hade allmänheten möjlighet att utforska och interagera med VR-projekt från VR-laboratorier på universitet, forsknings- och utvecklingscentra vid olika organisationer och nystartade företag, från Sverige och från utlandet.

Inbjuden av KTH presenterade Nico Reski ett interaktivt verktyg för att utforska öppen data i VR för besökarna, vilket gav upphov till många intressanta samtal.

– Verktyget gjorde det möjligt för besökare att visualisera och utforska data från USA:s presidentval 2016, som hämtats från källor på Internet som Wikipedia och New York Times. "Åh, det här är helt annorlunda än vad alla andra gör" var en av de vanligaste kommentarerna jag fick, berättar Nico.

Det verktyg som VRxAR Labs har utvecklat samlar data från flera källor till ett enhetligt gränssnitt, samtidigt som data kan undersökas i VR-rummet.

– Festivalen var ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med en bred mix av personer från mycket blandade vetenskapsområden, säger Nico.

Testa själv?

Om du är intresserad av det utvecklade VR-verktyget och vill testa det själv, har du möjlighet att göra det. VRxAR Labs genomför för närvarande en användarstudie som samlar in data om verktyget i aktion. Information om hur du registrerar dig och om studien finns nedan.

Mer information