ub

13,5 miljoner kronor till Linnéuniversitetet

I dagarna har Vetenskapsrådet delat ut forskningsmedel inom forskningsområdena naturvetenskap, teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap. Linnéuniversitetet fick fyra ansökningar beviljade om sammanlagt cirka 13,5 miljoner kronor.

Stefan Sellbjer, docent vid institutionen för pedagogik och lärande, har fått projektbidrag på cirka 4,2 miljoner kronor för projektet ”Hur svårt kan det va? – En teorigenererande studie om kunskapskrav och lärandeprogression genom utbildningssystemet”.

Mariana Frid Dalarsson, postdoc vid institutionen för fysik och elektroteknik, har fått cirka 3,3 miljoner kronor för projektet ”Vågledarteori för artificiella material och plasmonik”.

Mark Dopson, professor vid institutionen för biologi och miljö, har fått 3,2 miljoner kronor för projektet ”Syntrofi och symbios för överlevnad och tillväxt i den djupa terrestra biosfären”.

Per Nilsson, lektor vid institutionen för kemi och biomedicin, har fått 2,8 miljoner kronor för projektet ”Biomaterialinducerad tromboinflammation – patofysiologiska mekanismer i humant blod vid kontakt med konstgjorda material”.

Kontakt

Stefan Sellbjer, docent vid institutionen för pedagogik och lärande, telefon 0470-70 88 66, mejl stefan.sellbjer@lnu.se
Mariana Frid Dalarsson, postdoc vid institutionen för fysik och elektroteknik, telefon 0470-76 72 01, mejl mariana.dalarsson@lnu.se
Mark Dopson, professor vid institutionen för biologi och miljö, telefon 0480-44 73 34, mejl mark.dopson@lnu.se
Per Nilsson, lektor vid institutionen för kemi och biomedicin, telefon 0480-44 61 26, mejl per.h.nilsson@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se