14 examensarbeten prisade av Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan höll idag sin årliga stipendieutdelning till studenter vid Linnéuniversitetet. Fjorton examensarbeten fick dela på sammanlagt 450.000 kronor.

Linnéuniversitetets prorektor Catherine Legrand talade vid prisutdelningen. Hon lyfte fram bredden på examensarbetena som handlade om allt från tekniska arbeten kring tunga fordon, solcellers uppbyggnad och delade datasystem, via ekonomifunktionens roll i företag och kommunala beslut om investeringar, till bekämpande av multiresistenta bakterier och preventivmedlets påverkan på idrottsprestationer.
 
– Ni som har blivit belönade idag visar verkligen på den bredd som våra utbildningar har. Det är väldigt många intressanta och viktiga arbeten vi får presenterade här idag, förklarade Catherine Legrand.
 
– Något som jag tycker är extra viktigt är att synliggöra arbetena kring social innovation, som verkligen är banbrytande och väldigt viktiga, berättade Catherine Legrand.
 
Josefin Holmbäck och Therése Johansson belönades för arbetet ”Är det skillnad på barn och barn? En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar”. Studenterna har jämfört språk och struktur i LVU-utredningar som rör ensamkommande barn med de som rör andra barn i socialtjänstens utredningsarbete.
 
– Det blev väldigt tydligt att skillnaderna mellan utredningar om ensamkommande barn och andra barn är fler och konkretare än vi trodde, berättar Josefin Holmbäck och Therése Johansson. Vi kan se att det finns en strukturell diskriminering i utredningarna, men att den sker på ett omedvetet plan.
 
– Språkligt var det stora skillnader i hur man formulerade sig och hur man benämnde olika saker. Det var också stora skillnader i strukturen på själva utredningarna, utredningar om ensamkommande inleddes med att man talade om att de var ensamkommande och varifrån de kom, medan utredningar om andra barn fokuserade på problemet som var orsak till utredningen.
 
– Något vi tar med oss från det här arbetet är att tänka på hur man skriver och också att tänka på ordens betydelse och hur detta kan påverka oss, avslutar Josefin Holmbäck och Therése Johansson, som båda vill jobba som socialsekreterare när de tar examen från socionomprogrammet i januari.
 
Fyra examensarbeten belönades med stipendier på 50.000 kronor vardera. Bakom dessa examensarbeten stod Linus Falkstål, Rickard Bengtsson, Wilhelm Johansson samt Sandra Andersson och Linn Bengtsson.
 
Tio examensarbeten belönades med stipendier på 25.000 kronor vardera. Studenterna som gjorde dessa examensarbeten var Åsa Götesson, Jakob Heyder, Moa Eskilsson, Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson, Max Forsman och Oscar Johansson, Josefin Holmbäck och Therése Johansson, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson, Andreas Magnusson och Simon Heller, Rikard Dahlman och Ebba Johansson samt Nancy Ly, Anna Marcuson och Dena Moayed.
 
Stipendieutdelare var Thomas Gränsman, bankchef Swedbank Växjö, och Lars Ekman, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Kronan.

De prisade studenterna presenterade sina examensarbeten inför en fullsatt sal.
De prisade studenterna presenterade sina examensarbeten inför en fullsatt sal.