studenter

15 miljoner kronor till Linnéuniversitetet

I dagarna har forskningsrådet Formas delat ut forskningsmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt samt för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären. Linnéuniversitetet fick fem ansökningar beviljade om sammanlagt närmare 15 miljoner kronor.

Håkan Andersson, lektor vid institutionen för kemi och biomedicin, har fått bidrag på 3 miljoner kronor för projektet ”Hållbara bioinsekticider från marina toxiner”.

Mats Erik Åström, professor vid institutionen för biologi och miljö, har tilldelats 2,8 miljoner kronor för projektet ”Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar – mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna”.

Stergios Adamopoulos, professor vid institutionen för skog och träteknik, har fått 3 miljoner kronor i bidrag för projektet ”Αgroindustrins råvaror och sidoströmmar – resurser för en hållbar träpanelproduktion”.

Reza Hosseinpourpia, forskarassistent vid institutionen för skog och träteknik, har fått mobilitetsbidrag på 3 miljoner för projektet ”Tresa–Termo-reversibla stärkelsebaserade lim för träpaneler”.

Elin Lindehoff, lektor vid institutionen för biologi och miljö, har tilldelats 3 miljoner kronor i mobilitetsbidrag för projektet ”Produktion av mixotrofa mikroalger för effektiv återvinning av koldioxid och näring från indutriutsläpp”.

Dessutom har Petter Tibblin, postdoc vid institutionen för biologi och miljö, tilldelats 4,4 miljoner kronor för projektet "Konsekvenser av att återutsätta fisk – en nyckelfråga för ett hållbart sportfiske". Projektets hemvist är dock Sveriges lantbruksuniversitet. 

Kontakt

Håkan Andersson, lektor vid institutionen för kemi och biomedicin, telefon 0480-44 62 24, mejl hakan.andersson@lnu.se
Mats Erik Åström, professor vid institutionen för biologi och miljö, telefon 072-594 96 35, mejl mats.astrom@lnu.se
Stergios Adamopoulos, professor vid institutionen för skog och träteknik, telefon 072-547 22 18, mejl stergios.adamopoulos@lnu.se
Reza Hosseinpourpia, forskarassistent vid institutionen för skog och träteknik, telefon 0730-89 47 33, mejl reza.hosseinpourpia@lnu.se
Elin Lindehoff, lektor vid institutionen för biologi och miljö, telefon 0480-44 73 59, mejl elin.lindehoff@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se