Landsbygd i Bangladesh

3 150 000 kronor till Linnéuniversitetets projekt mot mäns våld mot kvinnor i Bangladesh

Vetenskapsrådet har beviljat Linnéuniversitetet 3 150 000 kronor i bidrag för en internationell postdok. Projektets syfte är att undersöka förekomsten av samt förebygga våld mot kvinnor hos tre folkgrupper i Bangladesh.

I Bangladesh uppger sju av tio kvinnor att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin make. En lika stor del av kvinnorna tror att en man har rätt att slå sin fru under vissa omständigheter, till exempel om hon inte lyder honom. Samtidigt visar en tidigare studie att kvinnors medvetenhet, utbildningsnivå och äktenskaplig jämställdhet kan skydda mot våld i hemmet.

– Förebyggande arbete av mäns våld mot kvinnor är underprioriterat i Bangladesh. Det stöd som finns är centrerat till storstäderna och majoritetsbefolkningen trots att det finns många etniska minoriteter. Vi kommer att studera effektiviteten hos kollektivt våldsförebyggande arbete genom intervention i byar på landsbygden bland både majoritetsbefolkningen Bengali samt minoritetsgrupperna Garo och Santal, säger Rabiul Karim, Postdok vid Linnéuniversitetet samt verksam vid University of Rajshahi.

Normer samt kvinnans ställning skiljer sig mellan grupperna och studien kommer att göras i 24 samhällen - åtta från varje grupp. I början av 2019 kommer en undersökning genomföras med hjälp av frågeformulär för att studera hur vanliga olika former av våld är, attityder till våld, kvinnors fri-och rättigheter, medvetenhet om lagar mot våld och stödverksamheter, samt hjälpsökande och säkerhetsbeteenden. Sedan följer en interventionsdel som fokuserar på ökad medvetenhet för män och personlig kompetensutveckling för kvinnor.

Rabiul Karim kommer att utföra projektet i byarna tillsammans med en forskargrupp för förebyggande av våld mot kvinnor från institutionen för socialt arbete vid University of Rajshahi, Bangladesh. Arbetet sker också i samarbete med lokala nätverk och genom att involvera lokala ledare som till exempel lärare och medlemmar av beslutsfattande råd.

Projektet Gemenskapsbaserat förebyggande av våld mot kvinnor: En tvärkulturell studie bland Bengali-, Garo- och Santalsamhällen på landsbygden i Bangladesh har tilldelats 1 050 000 kronor om året under en treårsperiod och pågår mellan januari 2019 och december 2021. Resultaten kommer att ge ökad kunskap om hur våld kan förebyggas i Bangladesh och andra låg- och medelinkomstländer. Forskningen kan bidra till kapacitetsuppbyggnad på lokal nivå, samt ökad jämställdhet och effektivisering av stödinsatser på nationell nivå.