311 år med Linné –Blod är tjockare? Kolonialism, släktskap och bilden av den andra.

Den 24 feb hålls en en dag inspirerad av Carl von Linné med konstlabb, föredrag, videoverk, linnésnacks med mera på Växjö Konsthall. Ett program inspirerat av Carl von Linné och hans betydelse samt påverkan bortom den kända bilden av ”Blomsterkungen”.

Concurrences medlem Linda Anderson Burnett, som forskar om Carl von Linnés inflytande på etnografiska diskussioner i Storbritannien på sjuttonhundratalet, deltar tillsammans med centrets gästforskare Bruce Buchan med föreläsningen "The Colonialism(s) of Carl von Linné"