vård

40 miljoner kronor till internationell forskarskola om äldre och värdighet

Forskare i forskargruppen Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) på Linnéuniversitetet ska tillsammans med nio lärosäten i Europa driva en internationell forskarskola med stöd av EU-medel: Horizon 2020 ITN – Innovative Training Network.

Innovative Training Networks (ITN) är en internationell forskarskola med 15 doktorander i 15 forskningsprojekt om värdighet i vårdande av äldre. Forskarskolan är en del av verksamheten i det vårdvetenskapliga nätverket European Academy of Caring Science, (EACS) där tio lärosäten i England, Sverige, Danmark, Norge och Grekland ingår.

I dagarna har de beviljats 40 miljoner kronor från EU "Horizon 2020 ITN" som bland annat ska gå till 15 doktorandtjänster i forskarskolan. För Linnéuniversitetets del innebär forskningsanslaget bland annat att forskargruppen HVL har fått cirka 3 miljoner kronor till en doktorandtjänst i ett projekt som fokuserar hemsjukvård och boendestöd till äldre personer med långvarig psykisk ohälsa. Mer specifikt handlar det om stödjande av hälsoprocesser till de äldre och dennes närstående. Forskarna kommer även handleda internationella doktorander från andra lärosäten i projektet.

Inom forskarskolan kommer olika forskningsprojekt bedrivas inom området värdig vård för äldre, med fokus på nya modeller för vårdande, gender och hållbar vård, digitala innovationer, ledarskap, boende och god vård, offentlig sektor och organisation. Hela projektet tar sin utgångspunkt i de äldre personernas perspektiv. Docent Ulrica Hörberg, är projektansvarig på Linnéuniversitetet.

– Det är jätteroligt att vi har lyckats, men det ligger lång samverkan inom EACS bakom denna framgång. EACS startade 2008 där forskargruppen HVL har varit med från starten.

Ulrica Hörberg och hennes kollegor i HVL: Lise-Lotte Ozolins och Hanna Holst, kommer nu att handleda doktorander och anordna internationella aktiviteter i forskarskolan som till exempel seminarier och kurser.

Mer information

Länk till forskargruppen HVL: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/halsa-vardande-och-larande-pa-livsvarldsteoretisk-grund/
Länk till nätverket EACS: http://eacs.nu/

Kontakt

Ulrica Hörberg, projektansvarig, email: ulrica.horberg@lnu.se, mobil: 070-363 83 62
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, 076-760 36 66