trappa

44 miljoner kronor till Linnéuniversitetet

I dagarna har Vetenskapsrådet delat ut ytterligare forskningsmedel, den här gången inom forskningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. Linnéuniversitetet fick fyra ansökningar beviljade om sammanlagt 44 miljoner kronor.

Magnus Carlsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik, har fått bidrag till forskningsmiljö på 17,6 miljoner kronor för projektet ”Att främja mångfald på arbetsmarknaden – vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och organisationer”.

Anders Fröjmark, docent vid institutionen för kulturvetenskaper, har fått projektbidrag inom digitalisering av kulturarv på 17,6 miljoner kronor för projektet ”Kartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och Finland”.

Fredrik Heinat, docent vid institutionen för språk, har fått projektbidrag på cirka 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kvantifiering i svenska”.

Jon Helgason, lektor vid institutionen för svenska språket, har fått projektbidrag på cirka 4,4 miljoner kronor för projektet ”Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976”.

Kontakt

Magnus Carlsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik, telefon 0480–49 71 87, mejl magnus.carlsson@lnu.se
Anders Fröjmark, docent vid institutionen för kulturvetenskaper, telefon 072–594 94 13, mejl anders.frojmark@lnu.se
Fredrik Heinat, docent vid institutionen för språk, telefon 0470–70 87 10, mejl fredrik.heinat@lnu.se
Jon Helgason, lektor vid institutionen för svenska språket, telefon 0470–76 78 87, mejl jon.helgason@lnu.se
Simon Kristoffersson, forskningskommunikatör, telefon 073–051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se