Penna med Linnéuniversitetets logotyp på

7,3 miljoner till Linnéuniversitetets samverkansprojekt för spjutspetskurser riktade mot yrkesverksamma

Vinnova har beviljat Linnéuniversitetet 7,3 miljoner för att tillsammans med fyra andra lärosäten utveckla och ge spjutspetskurser som bidrar till att utveckla industrins digitalisering. Projektet kommer, utöver att främja fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling, även bidra till ett ömsesidigt lärande och fördjupat samarbete mellan lärosätena.

Kurserna kommer att ha två kompensområden i fokus. Det ena är konkurrenskraftig produktion där digitala fabriker, produktionssystem samt automation och robotik ingår. Det andra är AI och Big Data/maskininlärning som består av maskininlärning, autonoma robotar och sakernas internat (IoT). Inom projektet ska även ett förfinat statistikunderlag utvecklas utifrån företagens kompetensbehov för att kunna förbättra både utbildningsplanering och genomförande. Här finns en rapport som utvecklingsarbetet utgår från.

Samtliga lärosäten som deltar i projektet har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen. Nu ska projektet Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion öka genomslaget av de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp.

– Fantastiskt roligt att få möjligheten att ta vara på tidigare och redan pågående arbete och växla upp arbetet i samarbete med andra lärosäten. Jag tror på att arbeta tillsammans och är övertygad om att vi har mycket att lära av varandra och kan få till ett spännande utbud av kurser för yrkesverksamma, säger projektledare Diana Unander.

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Högskolan i Väst, Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Swedsoft samt Teknikföretagen. Målet är att ge minst fyra nya kurser inom projektet som sträcker sig mellan december 2018 och november 2020. Dessutom ska statistikunderlag för utbildningsplanering samt en prototyp för en gemensam kommunikationsplattform för kurser för yrkesverksamma utvecklas.

Kontakt