CIRTOINNO

CIRTOINNO: Workshop i marknadsföring för turismföretag i Polen

Under hösten och vintern har marknadsföringsexperter vid Linnéuniversitetet utarbetat en endagsworkshop om effektiv och framgångsrik marknadsföring av cirkulära lösningar.

Marknadsföringsmodulen är en av flera som tillsammans utgör en utbildning i cirkulär ekonomi riktad till små och medelstora företag inom turistbranschen.

För närvarande hålls pilotutbildningar i Litauen och Polen.Vi har nyligen hållit den första pilotmodulen i marknadsföring hos vår lead partner, Pomeranian Development Agency i Gdansk, Polen.

Utbildningsteamet Dr Sattari och Dr. Kordestani presenterade den mest aktuella kunskapen i marknadsföring och hur cirkularitet kan användas som en marknadsfördel.

Företrädare för små och medelstora företag hade också möjlighet att interagera i grupper för att tillämpa vad de lärde sig på sina företag. De flesta små och medelstora företag representerade hotell i tricity-regionen, men det fanns också företrädare för restauranger och ett spa.

Nästa steg i utvecklingen av en utbildning i cirkulär ekonomi för Linnéuniversitetet är att upprepa marknadsföringsmodulen med litauiska företag.

Därefter sammanställer vi feedback för alla moduler och workshops för att arbeta med att uppdatera träningsmaterialet.

Om du är intresserad av att delta i andra omgången av utbildningen i Sverige, Litauen eller Polen, kontakta projektledaren Lina Lindell på Linnéuniversitetet.

CIRTOINNO
Representanter för företag inom turistbranschen applicerar kunskapen på deras företag.