Planerat underhåll av Adobe Connect lördagen den 3/3 kl. 7:00

Omstart av tjänsten Adobe Connect sker lördag morgon kl 7.00 2018-03-03 för systemarbete.

Arbetstid beräknad till 5 min, servicefönster dock satt till 30 min.

Ticket: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-4896