Abdi-Noor framför en fasad på en solig gata

Alumn, folkbildare och nu Unescostipendiat – möt Abdi-Noor Mohamed

Abdi-Noor Mohamed från Braås utanför Växjö har utsetts till årets Unesco LUCS-stipendiat. Han är bland annat journalist, folkbildare och både tidigare student och medarbetare vid Linnéuniversitetet. 2015 påbörjade Abdi-Noor Mohamed, som kom till Sverige från Somalia 2006, ett projekt om somaliskt kulturarv i Sverige – och genom stipendiet vill han vara med och stärka integration i och bortom Småland.

– Först och främst är jag glad att mitt engagemang för fred och humanitet i Somalia, och mitt integrationsarbete i Sverige, har erkänts internationellt av ett så prestigefullt FN-organ som Unesco. Stipendiet ger mig möjlighet att sprida min syn på integration från ett mångkulturellt perspektiv, med utbildning och kulturarv som verktyg för att stärka de pågående integrationsinsatserna i och bortom Småland, säger Abdi-Noor Mohamed.

Abdi-Noor har tidigare arbetat vid Linnéuniversitetet som assisterande projektledare tillsammans med Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och Unescoprofessor i Heritage Futures. Under hans två år vid universitetet forskade han om det somaliska kulturarvet i Sverige och skrev en rapport om identitet, integration och kulturarv. Han har inte bara jobbat på Linnéuniversitetet - han är också alumn.

– Ja, jag studerade vid Linnéuniversitetet under ett år mellan 2009 och 2010. Jag studerade freds- och utvecklingsstudier och jag tackar mina lärare Anders Nilsson och Manuela Nilsson för deras fantastiska undervisning i kurserna jag läste. Jag önskar att jag hade kunnat fortsätta, men jobb som lärare på skolan i Braås och som projektledare för migrationsmemoarer på Kulturparken i Växjö kom emellan, säger Abdi-Noor.

Kulturarv och företagande

För närvarande arbetar Mohamed med sitt projekt - Somaliskt kulturarv i Sverige - som har tagit kurs mot entreprenörskap. När finansieringen från Linnéuniversitetet tog slut i oktober 2016 fortsatte Abdi-Noor med egna resurser; han var bland annat delaktig i ett EU-program som drivs av olika aktörer i Kronobergs län för att stödja företag med invandrarbakgrund.

– Jag jobbar nu med en grupp kvinnor i Braås som vill starta företag utifrån sina egna kulturarv. Vi hanterar tre problem som vi upptäckte i projektet på Linnéuniversitetet: Brist på tillgång till information, brist på nätverk och brist på finansiering för att starta företag. Vi tillämpar kulturarv för att lösa de tre problemen, och det går bra, säger Abdi-Noor.

Under sin tid på Linnéuniversitetet fick Abdi-Noor tillgång till material som han tidigare inte kände till eller ens visste existerade, men som var viktigt för hans projekt. Han håller också kontakten med universitetet - han har bland annat blivit inbjuden som gästföreläsare av Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap, för att presentera resultatet av sitt forskningsprojekt för studenter som studerade integration vid Linnéuniversitetet.

– Jag har deltagit i flera seminarier och workshoppar om identitet, integration och kulturarv, och det har varit väldigt inspirerande. Jag är tacksam för att Cornelius Holtorf gjorde det möjligt för mig att delta i de här sammanhangen och för att han hjälpte mig att bli en del av den akademiska miljön, avslutar Abdi-Noor.

Mer information

Abdi-Noor kommer att motta stipendiet, som är på 10 000 kronor, i samband med Unesco LUCS årsmöte den 13 april. LUCS står för lokalt Unescocenter för samverkan och målet med verksamheten är att arbeta mot diskriminering och rasism och för att främja mänskliga rättigheter både nationell och internationellt. LUCS arbetar bland annat med att samla och sprida kunskap om platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning, interkulturell och interreligiös dialog.