Andreas Linderholt

Andreas Linderholt ordförande i ny organisation inom strukturdynamik

Valdes till ordförande i nybildade Technical Division on Dynamic Substructuring, som är en avdelning inom den internationella organisationen Society of Experimental Mechanics.

Society of Experimental Mechanics (SEM) är en internationell organisation inom strukturdynamik, provning och beräkning, med ett 15-tal tekniska underavdelningar. I samband med konferensen International Modal Analysis Conference XXXVI (IMAC) i februari i Orlando, Florida, togs beslutet att skapa en ny avdelning inom SEM: Technical Division on Dynamic Substructures.

Vid mötet då avdelningen bildades deltog ett 25-tal världsledande personer inom området strukturdynamik och till ordförande valdes Andreas Linderholt, lektor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet. Divisionen ansvarar för att organisera sessioner inom konferenser och kurser, främst IMAC som hålls en gång om året, samt utforma benchmark-strukturer inom området substrukturering.

– Att dessa oerhört duktiga människor föreslår och också röstar fram mig till posten som ordförande är oerhört hedrande. Jag känner ett stort stöd från medlemmarna, så även om det också innebär ett ansvar är det mest av allt stimulerande och glädjande att få arbeta med dessa duktiga och kreativa människor, säger Andreas Linderholt.