Angelos Chatzimparmpas

Angelos forskning uppmärksammad på internationell konferens om visualisering

Angelos Chatzimparmpas, doktorand i datavetenskap, presenterade sin forskning inom visuell analys som kan användas för att göra smarta och/eller komplexa datorsystem mer effektiva.

21-26 oktober 2018 ägde den årliga IEEE VIS-konferensen rum i Berlin, Tyskland. VIS är en ledande konferens inom visualisering, visuell analys och relaterade områden. Flera forskare från Linnéuniversitetet deltog i konferensen, från forskargrupperna ISOVIS och VAESS.

Vid VIS 2018 presenterade Angelos Chatzimparmpas, som är doktorand i datavetenskap och medlem i båda dessa grupper, en poster med titeln t-viSNE: A Visual Inspector for the Exploration of t-SNE som väckte stor uppmärksamhet. Angelos var också en av ett fåtal antagna studentvolontärer på VIS, där han utförde flera organisatoriska uppgifter under konferensen.

– Jag fokuserar på metoder för visuell analys som kan användas för att göra smarta och/eller komplexa system mer effektiva, till exempel. Detta är en del av forskningen i VAESS som syftar till att bättre förstå och underhålla komplexa cyberfysikaliska system, säger Angelos.

Grundläggande principer, tekniker och verktyg

Angelos arbetar med att utveckla grundläggande principer, tekniker och verktyg inom visuell analys för analys av data och modeller i sådana system. Tilliten till analysresultaten kommer att öka genom att analysmetoderna och de resulterande empiriska modellerna görs transparenta för slutanvändare. Användare kommer således att bättre kunna förutsäga uppförandet hos cyberfysikaliska system och att kunna rekonstruera de underliggande modellerna mer effektivt när så behövs.

Det finns ett antal viktiga forskningsfrågor som behöver besvaras i det här sammanhanget, till exempel: Vilka är de konkreta uppgifterna och målen för de konkreta analyserna? Vilket är det övergripande arbetsflödet för analys och hur kan det beskrivas? Hur kan vi göra de ”svarta lådorna” i analysmetoderna och de resulterande modellerna transparenta för användaren med hjälp av interaktiva visualiseringar, för att öka förtroendet?

– Detta är frågor jag arbetar med. Jag kommer att hitta svar ur ett teoretiskt eller konceptuellt perspektiv, liksom att bygga nya eller kombinera befintliga visuella representationer och interaktionstekniker.

När Angelos kom till Växjö sa han att det mest spännande med att bli doktorand här var möjligheten att samarbeta med framstående forskare från Linnéuniversitetet och utomlands, för att väsentligt bidra till forskningsområdet visuell analys och att göra ett avtryck genom att förbättra komplexa system som används i praktiken. Hans upplevelser i Berlin var ett av många exempel på detta.

VAESS är en förkortning för Visual Analytics for Engineering Smarter Systems och är en forskargrupp inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences (DISA).