Les Archives Suedoises

Anna Ekman och Cecilia Järdemar – Artists in Residence vid Linnéuniversitetet

Anna Ekman och Cecilia Järdemar är Linnéuniversitetets första konstnärer inom ramen för Artists in Residence, vilket innebär att de är knutna till universitetet under sex månader. Under den tiden kommer de att arbeta med sitt projekt Les Archives Suedoises och i samband med det hålla workshops och seminarier med forskare och studenter.

Artists in Residence (AiR)innebär att konstnärer får möjlighet att bo och verka under en tidsbegränsad period i en annan miljö än den vanliga. Detta för att öka utbytet av kunskap, skapa samarbeten och utveckla nya idéer, men även för att ge utrymme för reflektion, nya influenser och för att utforska det egna skapandet i en ny kontext. Nu har alltså Linnéuniversitetet för första gången egna AiR.
 
– Ja, detta Artists in Residence vårt första, och det är en förmån att ha Anna och Cecilia här en period. Men, vi vill se också se hur vi skulle kunna jobba med residens i framtiden, berättar Hans Sternudd, prodekan vid fakulteten för konst och humaniora.
 
Vad vill universitetet med sina Artists in Residence?
 
– Vi har inga krav på att de ska skapa något konkret. Vi vill istället få inblickarideras arbetsprocess och vi hoppas det ska bli ett bra utbyte mellan det vetenskapliga förhållningssättet och det konstnärliga. Vi hoppas på spännande och intressanta möten mellan konstnärer och forskare, säger Hans Sternudd.
 
Vad har då konstnärer och forskare gemensamt?
 
– Kreativiteten. Där tror jag det finns en mötespunkt, menar Hans Sternudd. Jag tror till exempel attsamma flow kan uppstå när man skriver vetenskapliga texter som i ett konstnärligt skapande.
 
– Vi arbetar med ganska forskningsinriktad konst. Vi känner oss särskilt nära LNUC Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som forskar om liknande frågor som vi arbetar med. Det är intressant att se vad som uppstår mötet mellan oss, säger Cecilia Järdemar.
 
Anna Ekman och Cecilia Järdemar är Artists in Residence vid Linnéuniversitetet från oktober 2018 till och med mars 2019. Under den här tiden träffar de forskare i olika konstellationer för att utbyta tankar, idéer och kunskap bland annat kring deras respektive arbetsprocesser.
 
– Det är spännande att höra forskarens tankar och tankar från olika fält, säger Anna Ekman. Forskarna inom design använder en liknande process som vi gör, medan de mer teoretiska forskarnas process ser mer annorlunda ut.
 
– För oss är öppenheten viktig, öppenheten att våga närma sig ett konstnärligt projekt från olika vinklar. Rent konkret får vi med oss en massa ny kunskap. Det hade varit svårare utan de här samtalen, säger Anna Ekman.
 
Konstnärerna höll nyligen en workshop med studenter.
 
– Då fick vi helt annan input än den vi får från forskare. Studenterna hade många frågor, och andra frågor än vad forskarna har. Jag tror det blev ett intressant utbyte mellan oss.
 
I projektet Les Archives Suedoises tar Anna Ekman och Cecilia Järdemarsin utgångspunkt i fotografier från missionsverksamhet i Kongo under slutet av 18- och början av 1900-talen.
 
– Vi undersöker hur missionärernas resor påverkade Sveriges bild av Afrika och i förlängningen vår självbild i förhållande till omvärlden. Vi vill söka efter minnen i det småländska landskapet, och sätta dem tillsammans med de fotografiska glasplåtarna från Kongo för att kombinera här och nu med där och då.
 
I sommar ställer Anna Ekman och Cecilia Järdemarutpå Kalmar konstmuseum med vernissage den 15 juni. Under våren kommer det dessutom ut en bok om deras projektLes Archives Suedoises.

Kontakt

Anna Ekman, konstnär, telefon 0046 (0)762-379 398, mejl annaepost@yahoo.se
Cecilia Järdemar, konstnär, telefon 070-950 87 82, mejl cecilia.jardemar@network.rca.ac.uk
Hans Sternudd, prodekan vid fakulteten för konst och humaniora, telefon 0470-76 78 17, mejl hans.sternudd@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se
 
 

Cecilia Järdemar
Cecilia Järdemar
Anna Ekman
Anna Ekman