Evert Vedung och Ebbe Westergren

Arkeolog och statsvetare nya hedersdoktorer

Fakulteterna har i år utsett två hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet. Det är arkeologen Ebbe Westergren och professor emeritus Evert Vedung som har utsetts till hedersdoktorer för 2018.

Ebbe Westergren arbetar som arkeolog vid Kalmar läns museum. Fakulteten för konst och humaniora har, med stöd av Nämnden för lärarutbildning, utsett honom till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Motiveringen lyder:

"Ebbe Westergren har gjort framstående samhälleliga prestationer i kulturmiljövetenskap, arkeologi, historiedidaktik, pedagogik och utbildningsvetenskap. Han har under många år främjat utvecklingen av forskning och utbildning vid fakulteten för konst och humaniora. Ebbe Westergren har som inspirerande och drivande samarbetspartner haft avgörande inflytande på utvecklingen av samarbeten som knutit ihop Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum med olika lokala, regionala och internationella partners."

Evert Vedung är professor emeritus i statsvetenskap. Fakulteten för samhällsvetenskap har utsett honom till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Motiveringen lyder:

"Evert Vedung har bidragit till att etablera ett universitetsövergripande forskarnätverk inom utvärderingsforskning vid Linnéuniversitetet. Han har som uppskattad föreläsare gjort viktiga insatser och med sitt personliga engagemang bidragit till kunskapsutvecklingen bland forskarstuderande. Han har generöst delat med sig av erfarenheter från sin tidigare gärning både i Sverige och utomlands."

Kontakt

Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora, telefon 0470-70 84 99
Ninni Wahlström, dekan för fakulteten för samhällsvetenskap, telefon 0470-76 78 28
Annika Sand, pressansvarig, telefon 0470-70 85 54

 

Fotograf för bilden på Evert Vedung: Mikael Wallerstedt.