hav

Baltiska gränsmyndigheter skapar identitet ur bilden av fiendskap

Den geopolitiska situationen i den baltiska regionen har förändrats från en fas av relativ fred efter Sovjetunionens fall, till växande oro över Ryssland. Goran Basic, docent i sociologi och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har undersökt hur gränsmyndigheter i Baltikum (Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen) konstruerar bilden av ”kriminella ryssar”.

Studien visar att gränsbevakningsarbetet i den baltiska regionen präglas av bilden att brottsbekämparna försvarar samhället och rådande normer, medan de kriminella målas upp som aktörer som attackerar samhällets normer. En tolkning är att rädslan för ryssen är konstruerad ur den sociala identiteten – att ryssen inte tillhör den baltiska gemenskapen. Detta leder till att ryssarna blir utpekade av polis och gränsbevakare i Baltikum. Goran Basic menar att gränsbevakarna i studien skapar en sorts egen abstrakt värld där de känner sig trygga genom att skapa identitetssymboler viktiga för gruppens överlevnad. Genom att bygga upp idéer om en gemensam "fiende" skapar och återskapar de dels moralpanik, dels professionella yrkesidentiteter.

– Detta skapandet och återskapandet förutsätter existensen av en synlig eller en osynlig 'folk devil' eller syndabock – en social/etnisk grupp och/eller ett fenomen som ses som en personifiering av ondskan. I en sådan framställning tonas alla positiva associationer ned och istället lyfts de negativa fram, säger Goran.

Artikeln är en del av forskningsresultat från projektet "Definitioner av framgångsrikt underrättelse- och operativt polisarbete". Syftet med projektet är att utifrån empiriska material (fältobservationer, fotografier, intervjuer och dokument) analysera hur poliser, gränsbevakare och kustbevakare definierar framgångsrikt underrättelse- och operativt polisarbete.

Kontakt
Goran Basic, 0470–70 89 59, goran.basic@lnu.se

Mer information
Basic, G. (2018). Konstruktion av normupplösning och moralisk panik. Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete (Construction of norm resolution and moral panics. Ethnographic analysis concerning intelligence and operational police and border guards' work) i Nordic Journal of Studies in Policing, Vol. 4, no 1, p 50–69

Här kan du läsa artikeln.