Lena Hallengren Catharina Piazzolla Anna Gralberg Liselott Årestedt Elizabeth Hanson  Lennart Magnusson

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren besökte Linnéuniversitetet

Under tisdagen besökte minister Lena Hallengren, tillsammans med medarbetarna Catharina Piazzolla och Anna Gralberg, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) som funnits vid Linnéuniversitetet i 10 år.

Under dagen fick ministern ta del av bland annat två omfattande kartläggningar som Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) har varit med och gjort och som Elizabeth Hanson, professor och FoU-ledare, redogjorde för. Den ena är en del av EU Horizon 2020-projektet Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (Me-We) och vänder sig till unga anhöriga (15-17 år) som ger omsorg till närstående. Projektet genomförs i sex länder och syftar till att utveckla insatser för att minska pyskisk ohälsa och bidra till ökat välbefinnande hos unga anhöriga. Det andra projektet är en befolkningsstudie som genomförts med 30 000 personer i Sverige i fokus. Syftet är att se omfattning, innehåll och konsekvenser av vuxna anhörigas vård, omsorg och stöd till närstående.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen för att stimulera och stödja utvecklingen av anhörigstöd och är en länk mellan ideella sektorn, praktik, beslutsfattare och forskning.

– Länken mellan forskning och praktik har varit en viktig del i uppbyggnaden av kunskapscentrumet, berättar Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef. Den har kunnat skapas genom en aktiv samverkan mellan den forskning som bedrivs vid NkA:s forskningsgren vid Linnéuniversitetet och den kunskapsspridning som NkA bedriver.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och övriga diskuterade viktiga områden inför framtiden. Två ämnen som togs upp var Nka:s ambitioner att bidra till ett lika stöd för anhöriga oavsett var i landet man bor samt behovet av utveckling inom utbildningsområdet. Det finns idag ett stort behov av utbildning kring anhörigas situation, behov och önskemål om stöd liksom tillgängligt stöd. Innehåll om anhörigomsorg och anhörigstöd behöver ingå i utbildningar på alla nivåer inom vård- och omsorgsutbildningar liksom chefs- och ledarutbildningar och HR-utbildningar. 

På bilden överst ser vi från vänster Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister; Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig; Anna Gralberg, kansliråd på Socialdepartementet; Liselott Årestedt, bitr prefekt HV; Elizabeth Hanson, professor och FoU-ledare vid NkA; samt Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef vid NkA.

Läs mer om NkA på www.anhoriga.se