Från vänster: Anders Karlsson, AstraZeneca; Torgny Fornstedt, Karlstads universitet; Ian Nicholls, Linnéuniversitetet.

Bättre metoder för kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

Nästa generations läkemedel baseras på stora biologiska molekyler och kommer att kräva nya typer av kvalitetskontroller. Ett projekt som involverar tre universitet och fyra företag har just dragit igång för att utveckla nya tekniker för dessa kontroller.

Dagens läkemedel baseras på mindre molekyler och ger ett fåtal föroreningar när man framställer dem. Morgondagens läkemedel, så kallade bioläkemedel, baseras på stora biologiska molekyler som är kopior eller varianter av kroppens egna ämnen. Problemet är att de ger kanske 50 eller 100 föroreningar när de framställs. Kvalitetskontrollen av dessa nya läkemedel blir därmed viktig och det är något som projektet BIO-QC siktar in sig på.

– Inom projektet kommer vi att att förbättra säkerheten hos moderna biomolekyl-baserade läkemedel tillsammans med våra industriella och akademiska partners. Vi ska utveckla nya tekniker för kvalitetssäkring av läkemedlets innehåll med hjälp av kemiska och nanoteknologiska metoder, säger Ian Nicholls, ledare för projektet vid Linnéuniversitetet.

BIO-QC innehåller fem delprojekt:

  • Fundamentala studier av karakterisering och modellering av biologiska molekyler.
  • Utveckling av nya kromatografiska faser för de nya typerna av biologiska läkemedel.
  • Utveckling av nya skräddarsydda sensorytor/biosensorer för karakterisering av nya biologiska läkemedel.
  • Utveckling och validering av prediktiva kvalitetskontrollmetoder för nya biologiska läkemedel.
  • Optimering av reningsmetoder för nya biologiska läkemedel.

Bakom BIO-QC står tre universitet och fyra företag: Karlstads, Örebro och Linnéuniversitetet, samt AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals, Attana och Ridgeview Instruments. Budgeten ligger på drygt 20 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen och företagsgruppen bidrar med cirka 9 miljoner vardera.

Läs motsvarande nyhet hos Karlstads universitet.

Läs mer på projektets webbsida.

Bilden: Från vänster Anders Karlsson, AstraZeneca; Torgny Fornstedt, Karlstads universitet; Ian Nicholls, Linnéuniversitetet. Foto: Karlstads universitet.