Bättre vård när patienter får vara delaktiga

Bättre vård när patienter är delaktiga

Hur skapar man trygghet när man introducerar nya tekniska lösningar till äldre och patienter? Den 9:e mars kom ett 30-tal intressenter med representanter från landstinget, kommunen, eHälsomyndigheten, akademin och företag till eHälsoinstitutet för att delta i Linda Askenäs forskningsseminarium om hur man skapar en tryggare egenvård.

– För att skapa en trygg egenvård är det viktigt att äldre och patienter får vara innovatörer och känna dig delaktiga i processen, säger forskare Linda Askenäs.

I fredags kom ett 30-tal personer med representanter från landstinget, kommunen, eHälsomyndigheten, akademin och företag för att lyssna och diskutera Linda Askenäs forskning om hur man utvecklar bättre stöd för egenvård.

– I en av våra studier hade vi en grupp hjärtsjuksköterskor och en grupp patienter med hjärtsvikt som fick testa olika tekniska lösningar för egenvård i hemmet.

Patienterna i studien fick bland annat testa att använda sig av en optilogg (digitalt hjälpmedel vid hjärtsvikt) och löpande fylla i ett formulär om sin hälsa som sedan följdes upp med videosamtal med en projektsjuksköterska.

– Tanken med projektet var från början att hitta en ultimat lösning. Men sedan insåg vi att olika lösningar passar olika individer. Vårt uppdrag är inte att hitta en perfekt teknisk lösning utan att hitta en lärandeprocess för att skapa tryggare användare.

Hjärtsjuksköterskorna som ingick i studien höll med om att man vill kunna erbjuda olika individer olika lösningar.

– Hjärtsjuksköterskorna sa efter studien att de vill ha tillgång till flera olika tekniska stöd som de sedan kan presentera för patienten och tillsammans med dem diskutera vilka lösningar som passar dem bäst, säger Linda Askenäs.

Varför saknas filmen?