Det GÅR att arrangera även stora konferenser på ett hållbart sätt!

Hållbar konferens för forskare och bibliotekarier

Den 22-23 oktober samlas närmare hundra verksamma forskare, utbildare och studenter i biblioteks- och informationsvetenskap tillsammans med personal från landets bibliotek i Växjö för den årliga konferensen Mötesplats Profession – Forskning. Huvudarrangör är Svensk biblioteksförening i samarbete med Högskolan i Borås och Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet.

Mötesplats Profession – Forskning är idag en institution i biblioteksvärlden, vars syfte är att vara en plats för utbyte av erfarenheter och kontakter mellan biblioteksforskningen och bibliotekarier aktiva i projekt- och utvecklingsarbeten, säger professorn i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet Joacim Hansson.

Konferensen har i många år varit förlagd till Bibliotekshögskolan i Borås men från och med nu kommer den att cirkulera runt i landet vid de lärosäten som bedriver biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. Först ut i denna nya form är alltså Linnéuniversitetet. Under dagarna två kommer diskussionerna att röra sig inom ett antal olika teman: Samverkan, Utveckling, Läsning, Barn, Digitalisering och Utmaningar. För den intresserade finns således möjlighet att få höra mer om exempelvis ljudboks- och internetanvändningen vid biblioteken, om hur biblioteken faktiskt kan nå barn med funktionshinder, om utvecklingen inom området digital humaniora och om hur de digitala biblioteken fungerar i praktiken – se länken nedan för det fullständiga programmet!

Viktigt är att det finns gott om utrymme för deltagarna att verkligen hinna utbyta idéer och att skapa enskilda kontakter. Detsamma gäller för sessionerna, som denna gång innehåller lite mer tid än vad som ofta är fallet, detta för att samtalen istället skall kunna bli djupare och än mer intressanta.

– Att årets konferens är förlagd till Linnéuniversitetet gör att vi också passar på att ta universitetets miljöpolicy på största möjliga praktiska allvar, berättar Joacim Hansson. Ambitionen är att visa att det faktiskt går att tänka grönt även vid ett större evenemang som detta, som ju faktiskt lockat närmare 100 deltagare.

– Vi kommer till exempel inte att dela ut den sedvanliga "konferenspåsen" bara för att det alltid brukar vara så. Istället kommer anteckningsblock, pennor, informationsmaterial och annat finnas att läggas ut till den som verkligen vill ha och behöver.

– Vidare kommer all mat och fika att vara vegansk. Att bryta köttnormen i samhället är centralt ur hållbarhetssynpunkt och här kan de offentliga institutionerna göra stor skillnad. På ett miljömässigt progressivt universitet som Linnéuniversitetet känns detta därför helt naturligt. Med små steg och goda exempel tror vi att man på kan fasa in ett hållbart tänkande till att också bli en hållbar praktik, avslutar Joacim Hansson.

Klicka här för att läsa mer om årets Mötesplats Profession – Forskning.