skorsten och rök mot himmel

Brittiske journalisten Leo Hickman gästade IMS för att prata om hur klimatförändringar gestaltas

Den 24 maj gästade den brittiske vetenskapsjournalisten och författaren Leo Hickman Linnéuniversitetet. Hickman, som var inbjuden av spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal studies (IMS), berättade om sitt arbete med att göra ett så komplext ämne som klimatförändringen förståeligt för allmänheten, genom olika medier.

Leo Hickman menar att klimatförändringarna måste kunna kopplas till ett "här och nu" för att människor ska kunna relatera till dem.

– Om klimatförändringarna gestaltas genom en bild på en isbjörn och ett budskap om att isarna smälter, är det svårt för människor som bor tusentals mil därifrån att känna igen sig i problemet, och därmed att engagera sig i frågan, säger Hickman.

Neutral rapportering för att nå fler

Sedan 2015 arbetar Hickman på nyhetssajten Carbon Brief, vars mål är en oberoende och balanserad journalistik kring ämnen som rör klimatförändringarna. Målet är också att sätta ribban högt för att underlätta för andra journalister att ge en neutral rapportering av klimatförändringarna.

– Vår utmaning är att vara neutrala i ett komplext ämne. Det centrala för oss är en 'lugn' och evidensbaserad kommunikation, där vi låter data tala – 'så här ser det ut' – och inte lägger någon värdering i den. Då är chansen större att vi når dem som inte håller med om att klimatet förändras, säger Hickman.

För Hickman spelar det visuella uttrycket en viktig roll i kommunikationen till målgrupperna.

– Vi ber läsarna att läsa en artikel på 6 000 ord. Vi lägger mycket tid på bildval och estetik, dels för att bilderna ska återspegla det vi skriver om på ett korrekt sätt, dels för att göra innehållet mer inbjudande och läsvänligt, säger Hickman.

Tydlig koppling till IMS forskning

– Klimatförändringarna är på många sätt väldokumenterade, och journalister, konstnärer och författare söker hela tiden sätt att beskriva det som sker, med olika agendor och i olika medier. Det är precis den sortens interaktion mellan olika medier som vi studerar, säger Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap och verksam i Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal studies.

Utöver Hickman diskuterade Péter Makai, postdoktor, hur klimatförändringarna gestaltas i olika brädspel, och Corina Löwe, lektor i tyska språket, om hur frågan tas upp i barn- och ungdomslitteratur. Både Péter och Corina är verksamma vid Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal studies.

Om IMS

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal studies är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som utforskar relationer och interaktioner mellan olika medier. Forskningen spänner över främst litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.