Busshållplatsen vid Växjö resecentrum flyttas

Du som reser med länstrafiken i Växjö till Linnéuniversitetet kommer från och med 15 januari istället gå på från hållplatsen Stortorget som ligger på Kronobergsgatan. Detta på grund av ombyggnad av Växjö Resecentrum.

Hållplatsen vid resecentrum kommer ersättas med hållplasen Storgatan som är placerad på Kronobergsgatan. Hållplatsen Storgatan kommer därmed bli nya centrumnära hållplatsen för stadsbussarna i två år framöver. Anlendingen till detta är den stora ombyggnation som sker i Växjö stationsområde.

Den trafik som berörs av denna flytt är enbart stadstrafiken, så för dig som åker regionsbuss eller tåg kommer detta innebära en promenad på 350 meter till och från stadsbusshållplatsen.

Flytten sker måndagen den 15 januari och under den veckan (vecka 3) kommer personal från Länstrafiken Kronoberg finnas på plats Resecentrum och Stortorget för att svara på frågor och för att visa resenärer i rätt riktning.

Ytterligare information går att finna på http://www.lanstrafikenkron.se/flyttnytt