Charilaos Skandylas

Charilaos forskning ska göra datorsystem säkrare

Som ny doktorand i forskningsprojektet PROSSES ska Charilaos Skandylas skapa metoder och verktyg för att analysera säkerheten hos datorsystem.

Charilaos Skandylas har fascinerats av teknik och datorer i synnerhet sedan barndomen. Han började programmera i sina tidiga tonår och fann en känsla av sammanhang och tillhörighet, vilket motiverade honom till en karriär inom datavetenskap. Nu är han doktorand som hjälper Narges Khakpour, lektor i datavetenskap, med projektet Provably Secure Self-Protecting Systems (PROSSES).

Målet med PROSSES är att utveckla ett ramverk för att utforma ett komponentbaserat skyddsskikt för ett datorsystem genom att fokusera på sekretess och integritet. Inom projektet kommer de att utveckla tekniker och verktyg för att upptäcka och förutsäga potentiella attacker och för att skydda systemet mot dem genom att tillämpa kostnadseffektiva motåtgärder. Huvudfokuset för Charilaos är utformningen av datorsystem som kan skydda sig med hjälp av formella metoder. I detta avseende förväntas han hjälpa till med att skapa metoder och verktyg för att analysera systemsäkerhet samt utveckla ett skyddskikt för programvarusystem på arkitektonisk nivå.

Charilaos Skandylas hoppas kunna bidra till forskningen så mycket som möjligt för att både främja sina personliga kunskaper och bidra med ny vetenskaplig kunskap. Efter avslutad doktorsexamen hoppas han fortsätta inom området och jobba som postdoktoral forskare vid ett universitet eller forskningsinstitut.

– I slutänden är det som betyder mest för mig att kunna bidra till förbättring av civilisationen och det mest meningsfulla sättet för mig att uppnå det är genom forskning, säger Charilaos Skandylas.

För Charilaos är det oerhört spännande att få möjligheten att bedriva forskning inom ett område som han älskar, samtidigt som han omges av ett antal duktiga forskare som kan hjälpa honom i det avseendet. Dessutom ser han de kommande åren som en stor chans att utmana sig intellektuellt och förbättra sina förmågor och färdigheter.