CIRTOINNO

CIRTOINNO uppmärksammas i Europa

Få initiativ fokuserar på hur vi kan arbeta med cirkulär ekonomi inom just turismbranschen. Detta har bidragit till att CIRTOINNO fått uppmärksamhet i Europa.

Nu i vår, den 8 maj, kommer vår danska partnerorganisation Center for Regional and Tourism Research, CRT, hålla i en presentation under FNs (UNIDO) konferens "Circular Economy in the Tourism sector" i Ljubljana, Slovenien.

Vidare kommer det att den 28 maj anordnas ett webinar om CE organiserat av United Nation World Tourism Organization (UNWTO) där CIRTOINNO (representerat av CRT) också kommer att medverka.

Ytterligare en konferens på temat kommer att hållas under våren-försommaren till vilket projektet även är inbjudet: "2nd UNWTO World Conference on Smart Destinations" i Oviodo, Spanien.

Vi glädjer oss åt det ökade intresset för Cirkulär Ekonomi inom turismnäringen. Vill du veta mer om CIRTOINNO kontakta gärna projektledaren vid Linnéuniversitetet.

CIRTOINNO