Schack

Dagens Nyheter skriver om vår forskning kring egenföretagande bland äldre

Dagens Nyheter uppmärksammar resultat från forskningsprojektet ”Entrepreneurship after retirement – a way to enhance life satisaction?”. Projektet är finansierat av Kampradstiftelsen och bedrivs av Mats Hammarstedt och Lina Aldén.

Hela artikeln finns här: https://www.dn.se/ekonomi/aldre-egenforetagare-mer-nojda-med-livet/