Sök digitaliserade dagstidningar i tjänsten Svenska Dagstidningar

I tjänsten Svenska Dagstidningar hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen, Svenska dagbladet finns fullständigt digitaliserade. Dessutom finns ytterligare cirka 400 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av Kungliga biblioteket. Tjänsten fylls ständigt på med både äldre titlar och nytt material för titlar som fortfarande utkommer. Det tar mellan 2 och 4 månader från att en tidning kommer ut tills att den finns i tjänsten.

Du kan söka i alla artiklar hemifrån och läsa de artiklar som är äldre än 115 år. Nyare artiklar är upphovsrättsskyddade och kan bara läsas vid särskilda datorer. Tjänsten finns nu tillgänglig vid universitetsbiblioteket på en dator i Kalmar och en i Växjö. Det är även möjligt att skriva ut från datorerna. Fråga gärna i informationen om var datorerna med söktjänsten finns.

Sök i Svenska Dagstidningar