studenter sitter i rum

De vill stärka de moderna språkens ställning

Den 13 april ordnar Linnéuniversitetet tillsammans med Stockholms universitet en paneldebatt om de moderna språkens ställning i Sverige. Genom en rad olika faktorer har språkens ställning försvagats under de senaste åren – men i ett gemensamt projekt som startade 2017 vill språkinstitutioner vid svenska högskolor och lärosäten stärka språkens ställning.

Allt färre lär sig ett andra främmande språk tillräckligt bra för att kunna använda det i yrkesrelaterade sammanhang. Under våren 2017 startade därför samtliga svenska högskolor och universitet ett gemensamt projekt för att diskutera situationen och åtgärder. När det nu är dags för den årliga ämneskonferensen i tyska, som äger rum i Stockholm, fortsätter diskussionen om språkpolitiken.

– Vi kommer bland annat att diskutera vad som kan göras för att utveckla och behålla viktig språkkompetens i Sverige, från grundskola till universitet, säger Bärbel Westphal, prefekt på institutionen för språk vid Linnéuniversitetet.

Det finns även en utbredd lärarbrist inom de moderna språken, och elever möter till viss del outbildade språklärare i sin undervisning.

– Sedan 2008 har över 20 språkinstitutioner i ämnen som engelska, franska och tyska lagts ner i Sverige. Det innebär att den professionella basen för den framtida lärarutbildningen och försörjningen av språklärare i skolan försvagas, säger Bärbel.

Den sjunkande återväxten märks redan av. Företag påpekar bristen på medarbetare med språkkompetens för den europeiska och globala marknaden.

– Journalister, forskare, den kulturella sektorn, näringslivet och därmed hela samhället får en alltmer begränsad insyn i våra europeiska grannländers politiska, kulturella och samhälleliga utveckling, säger Bärbel Westphal.

Organisationer som deltar i konferensen
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Skolverket, Lärarnas Riksförbund, EU-kommissionen, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Goethe-Institutet, Central Agency for German Schools Abroad samt de tyska, schweiziska och österrikiska ambassaderna.