Sven Åsheden och Per Enarsson Foto: Carl Carlert

Den 23-24 oktober anordnades den tredje CISA-konferensen, med temat ”Prestigelöst samarbete över organisationsgränserna"

Konferensen gästades av ca 300 deltagare och 15 utställare var på plats. Bland åhörarna fanns både forskare, studenter, kliniskt verksamma och andra intresserade.

Föreläsningarna handlade exempelvis om: Alarmeringsutredningen på SOS alarm, PAM ambulanser, om anestesi orsakar förtida död i cancer och polisförhandling i krissituationer.

− Årets konferens genomfördes i samverkan med AHRN, Blåljusstiftelsen och Regionsdagen AN/IVA/OP. Det var ett lyft, säger Carina Elmqvist, forskningsledare i CISA och erfarenhetsutbyte i det korta formatet gav värdefull kunskap med samverkanspartners som har liknande uppdrag och mål. Utställarna gav också ett mervärde och en legitimitet till konferensen. Vi ser redan nu fram emot nästa års konferens.

Under konferensens öppningstal dag 1 tackades Sven Åsheden av prefekt Per Enarsson, för sitt engagemang i Samverkan 112 och sin gåva till Linnéuniversitetet tidigare i år.

Under dag 2 säger Lena Fritzen, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse, i sitt tal att CISAs verksamhet stämmer väl överens med Kamprads motto att komma många till gagn i både utbildning, forskning och samhälle.