Designstudenter på pressvisning av monter

Blodröd monter med avsikt att provocera på årets möbelmässa

Designstudenterna på Linnéuniversitetet kommer i år att ställa ut på Stockholm Furniture and Light Fair med en monter som belyser hållbarhetsaspekterna kring ämnet mens. Så, vad har mens med möbelmässan att göra?
Programmen Design + Change i Växjö och Visual communication + Change i Kalmar jobbar med design som ett verktyg för att ändra inställningar, beteenden och bryta normer.

Studenter på programmet Design + Change har designat en monter och tillika en festlig mötesplats i form av en bar. Med utgångspunkt i en kortfilm av studenter på programmet Visual Communication + Change diskuteras oväntade hållbarhetsaspekter kring mens, miljömässiga såväl som samhälleliga, ekonomiska, kulturella och politiska. I montern blandas komplexa frågeställningar med ett firande av detta ofta tabubelagda ämne.

- Att jobba med viktiga samhällsfrågor anser jag vara en motpol till den traditionella design som presenteras på möbelmässan. Designstudenternas unika monter kommer att sätta Linnéuniversitetet och framtidens designerroll på kartan, säger Petra Lilja, universitetslektor i design vid Linnéuniversitetet.

Så, vad säger då studenterna som har arbetat med utformningen av årets monter?

Hur kom ni på den här idén?
"Det kom upp i ett samtal under designprocessen, någon kläckte ur sig idén att vi borde dricka röd vätska ur menskoppar, och sedan spann vi vidare ochutvecklade det konceptet. Så grundidén har hängt kvar ända till den slutliga montern som vi nu presenterar", säger Camilla Guzmán

Why is this exhibition important?
For many different reasons, first of all I think it's a good way to showcase how our programme is different. I would also say that our stand is about taking a stand. Taking the opportunity that we were given. It's an example of a perfect topic to use in such a context, a relatable example of norms in society. An example that represents the complexity of the issues that our programme hopes to engage with", svarar Leah Ireland.

Ur ett manligt perspektiv, hur har det varit att jobba med det här designprojektet?
"Det är ett intressant ämne som det finns många tabun kring, det finns mycket att jobba med, såväl i reklamsynpunkt som kring hur man visualiserar det", svarar Johan Bessing.

Stockholm Furniture and Light Fair är världens största ledande event för skandinavisk design. Tillsammans med andra universitet och högskolor ska studenterna på designprogrammet förbereda sig för ett besöksantal på 40 000 under 6-10 februari.

Mingel, glitter, röda vätskor och hårda fakta. Välkomna till Linnéuniversitetets monter på Stockholm Furniture and Light fair.