Natasha Asimiadis och Diana Unander WiTech blåser ut ettårsljuset

Det kvinnliga IT-nätverket WiTech har fyllt ett år

2017 startade Natasha Asimiadis på Sigma Technology Solutions och Diana Unander på Linnéuniversitetet nätverket WiTech för kvinnor i IT-branschen. Ett år senare har WiTech växt från 0 till 200 aktiva medlemmar.

– För ett år sedan kunde jag inte ens föreställa mig att det var så många kvinnor som jobbar inom IT-industrin här. Under det här året har vi fått så mycket stöd och uppmärksamhet. Det inspirerar mig att fortsätta att utveckla nätverket, berättar Natasha Asimiadis, teknikinformatör på Sigma Technology Solutions.

– För Linnéuniversitetet har nätverket blivit en jättebra plattform för de kvinnliga studenterna och forskarna. Här kan de nätverka med och lära av kvinnor från näringslivet och andra organisationer. WiTech inspirerar också tjejer och kvinnor att välja IT och hjälper oss att rekrytera fler kvinnor till våra program, säger Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet.

Lördagen den 24 november arrangerade WiTech ett stort evenemang där alla var välkomna – både medlemmarna och deras familjer och vänner. Läs mer om evenemanget och om WiTechs arbete och mål i Sigma Technology Solutions pressmeddelande och på WiTechs nätverkssida.