Diego Perez Palacin

Diegos forskning ska göra självanpassande system mer pålitliga

Självanpassande datorsystem använder insamlad data för att anpassa sig till olika förhållanden. Men vad händer om denna data är inexakt eller ofullständig? Diego Perez Palacins forskning fokuserar på att systemen ska fatta bra beslut även om informationen är bristfällig.

En av de senast anställda lektorerna vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet är Diego Perez Palacin. Hans forskning är inom områdena modellering av datorsystem och utvärdering av deras tjänstekvalitet (Quality of Service; QoS). Diego är speciellt intresserad av att bygga och utvärdera så kallade självanpassande system, som är system som körs i dynamiska miljöer och har förmåga att självständigt ändra sitt beteende.

– Att tillföra programvaror förmågan att anpassa sig själva ger dem möjlighet att förbättra sin kvalitet, till exempel sin prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet. Det gör det också möjligt för dem att fungera med god kvalitet i olika och ständigt föränderliga situationer, förklarar Diego Perez Palacin.

Analysera, identifiera och förändra

För att kunna anpassa sitt beteende på ett lämpligt och autonomt sätt, måste dessa system analysera hur väl de körs, identifiera problem och bestämma vilken typ av förändring de ska tillämpa på sig själva. Allt detta är utmaningar för forskningen. I linje med detta har Diego utvecklat metoder för att förbättra tjänstekvaliteten hos så kallade cyberfysikaliska system och molnbaserade, självanpassande system.

För närvarande fokuserar Diego sin forskning på att uppnå bra beslut för självanpassning även när informationen som används för att fatta dessa beslut är oklar eller ofullständig. Bakgrunden till denna forskning är att självanpassande system använder information som de själva samlar in med hjälp av mätare och sensorer, för att upptäcka problem i körningen och fatta anpassningsbeslut som löser dessa problem. Ibland är dock informationen som är möjlig att samla inte korrekt, pålitlig eller fullständig.

– Skapandet av självanpassade system som uppfyller användarnas förväntningar även om systemen bara kan samla in osäker information kommer att öka deras acceptans inom industrin och deras användbarhet för människor i deras dagliga liv, säger Diego Perez Palacin.

Bidra till ökad automatisering

Diego hoppas att hans forskning i framtiden kommer att ha bidragit till ökningen av automatiseringen av processer, vilket är en viktig uppgift inom ämnet informatik. Denna automatisering medför dagligen stora framsteg för mänskligheten. Självanpassning representerar en avancerad nivå av automatisering i processer och att uppnå pålitlig självanpassning är en viktig fråga för att bredda dess tillämpning inom mjukvaruutveckling.

Diego Perez Palacin ingår i forskargruppen Cyber-Physical Systems. Har du intressen av eller idéer för gemensamma forskningsprojekt inom detta område, tveka inte att kontakta Diego.